ქუთაისის საკრებულოში ხელფასები იზრდება

ქუთაისის მერიის მსგავსად, 2015 წლის 1 იანვრიდან, ხელფასების მატება საკრებულოშიც მოხდება.

გაზრდილი სახელფასო განაკვეთებით ისარგებლებენ საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეები, საკრებულოს აპარატის უფროსი, განყოფილების უფროსი, თანაშემწე, მთავარი, წამყვანი და უფროსი სპეციალისტი და სპეციალისტი.
საკრებულოშიც ხელფასების მომატება ორ ეტაპად განხორციელდება. მიმდინარე წლის 1 ნოემბრიდან საკრებულოს კომისიისა და ფრაქციის თავმჯდომარეები 1500 ლარს მიიღებენ ხელფასის სახით, ხოლო მომავალი წლის 1 იანვრიდან 1700 ლარს.
საკრებულოს აპარატის უფროსის შრომის ანაზღაურება ახალი წლიდან ნაცვლად 1490 ლარისა 1700 ლარი იქნება, ხოლო
საკრებულოში რიგითი სპეციალისტის ხელფასი მომაველი წლიდან 550 ლარით არის განსაზღვრული.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s