სოციალურად დაუცველებისთვის საახალწლოდ ქუთაისის მერიამ 60 ათას ლარამდე გამოჰყო

ქუთაისში სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარებისათვის, საახალწლოდ, სასურსათო ნობათების შესყიდვისთვის ქუთისის მერიამ 60 ათას ლარამდე (59 987 ლარი) ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა.

https   tenders.procurement.gov.ge public lib files.php mode=app file=966385 code=1417192730

სტენდერო დოკუმენტაციის მიხედვითმ ტედნერში გამარჯვებულმა მიმდინარე წლის 22 დეკმებრიდან 27 დეკემბრამდე უნდა უზრუნვეყოს სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარებისათვის, საახალწლოდ,

სასურსათო ნობათების შესყიდვა (2230 ცალი).

სასურსათო ნობათების შესასყიდად ერთეტაპიანი გამარტივებული ტენდერი მიმდინარე წლის 28 ნოემბერს გამოცხადაა და წინადადებეის მიღბა 5 დეკემბერს სურლდება.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s