ქუთაისის მერია 18 500 ლარის ღირებულების ტექნიკურ მარილს და ქვიშის ნარევს შეიძენს

დღეს დასრულდა ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერზე წინადადებების მიღება, რომელიც ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით 18 500 ლარის ღირებულების ტექნიკური მარილს და ქვიშის ნარევის შესყიდვას ითვალისწინებს. ტენდერის შედეგად მერია 400 ტონა ტექნიკური მარილის და 250მ3 ქვიშის ნარევს შეისყიდის.
- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით, ტენდერში გამარჯვებული ვალდებულია უზრუნველყოს 2014-2015 წლის ზამთრის სეზონის დადგომასთან ტექნიკური მარილის და ქვიშის ნარევის შეძენა-დასაწყობება.
საქონლის მიწოდება ხელშეკრულების დადებიდან 20 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა მოხდეს.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s