იმერეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ელექტრონულ სერვისებზე ინფორმაციას არ ფლობს – „ეისითი“-ს კვლევა

იმერეთში მოსახლეობის დიდ ნაწილს იმერეთში არ აქვს ინფორმაცია ელექტრონულ სერვისების შესახებ და იურიდული მომსახურება მხოლოდ 12%-ისთვისაა შესაძლებელი.
kv

ეს მონაცემები დღეს ქუთაისში კომპანია „ეისითი“-მ წარმოადგინა.
კომპანიამ გაეროს განვითარების პროგრამის, „რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში“, ფარგლებში საქართველოს 11 რეგიონში, მათ შორის იმერეთში, კვლევა ჩაატარა, რომლის მიზანი იყო საქართველოს მოსახლეობის კმაყოფილების დონის დადგენა სახელმწიფო და მუნიციპალური მოსახურებით.
„ეისითიმ“ აღნიშნული კვლევა შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსდა. კომპანიამ იმერეთის რეგიონში 300 ადამიანი გამოკითხა.
„იმერეთში ყველაზე პრობლემურად მოსახლეობამ დაასახელა საკანალიზაციო სისტემის გაუმართაობა და წლის მიწოდება, ასევე საკმაოდ მაღალია შიდა გზებით მოსახლეობის უკმაყოფილება,“ – განაცხადა კომპანია „ეისითი-ს“ წარმომადგენელმა, შორენა ჭოხონელიძემ.
„ეისითის“ მიერ განხორციელებული კვლევის შედეგად, იმერეთის მოსახლეობისთვის, პრიორიტეტული სფეროები დადგინდა.

დეა მანაგაძე

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s