შსს – დანაშაულმა გასულ წელთან შედარებით 16,43%-ით იკლო

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2014 წლის იანვარ-ნოემბერის დაშაულის სტატისტიკას აქვეყნებს.
police.ge files pdf statistika da kvlevebi_new geo danashaulis statistika 2014 შსს ტერიტორიული  28იანვარ-ნოემბერი 29.pdf

სტატისტიკის მიხედვით, 2014 წლის იანვარ-ნოემბრის თვეებში შსს-ს ტერიტორიული დანაყოფების საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიხედვით რეგისტრირებულ იქნა 24368 დანაშაული, რომელთაგან გაიხსნა 16104 დანაშაული. დანაშაულის გახსნის პროცენტია 66,09%. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლებაა -16,43 %.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s