იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში კონკურსანტებთან გასაუბრება მიმდინარეობს

იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში კონკურსანტებთან გასაუბრება დღეს დაიწყო. სამხარეო ადმინისტრაციაში ხუთ ვაკანტურ ადგილზე სულ 181 განაცხადი შევიდა. თუმცა, კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგად, რომელიც საბუთების გადარჩევას ითავალისწინებდა, შემდგომ ეტაპზე მხოლო 25 ადამიანი გადავიდა.
898

სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ ძირითადი ხარვეზი hr.gov.ge-ზე კონკურსანტების მხრიდან საბუთების არასაწორად ატვირთვა გახლდათ.
დაწუნებული კონკურსანტებიდან საპრეტენზიო კომისიას მხოლოდ ერთმა მიმართა.
სამხარეო ადმინისტრაციაში გამოცხადებუილ კონკურსი შემდეგ პოციზიებს ეხება: რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის მოადგილე, გუბერნატორის აპარატის უფროსის მოადგილე, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი,
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი და
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის სპეციალისტი.
თეკლე მორგოშია

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s