უპანდუსო ტაძრები ქუთაისში და ეკლესია ვალდებულებებს მიღმა (ვიდეო)

ქუთაისში ასამდე ეკლესიაა, თუმცა მათ დიდ უმრავლესობას არ გააჩნია პანდუსი, რაც ეტლით მოსაგებლე პირებისთვის ტაძარში დამოუკიდებლად შესვლის პრობლემას ქმნის.

მაშინ როდესაც არსებობს საქართველოს კანონი შშმ პირთა სოციალური დაცვის შესახებ და გაეროს შშმ პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია. კონვენცია გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს ყველა საჯარო მოხმარების ობიექტს გარემოს ხელმისაწვდომობის თაობაზე. რამდენად ეხება ეს ვალდებულება ეკლესიას? იხილეთ kutaisipost-ის ვიდეო აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.


ეკა კუხალაშვილი

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s