ქუთაისის მერიამ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებისთვის 9 ათასი ლარი გამოჰყო

ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერის შედეგად, მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებას მიმდინარე წლის ბოლომდე შპს “ქართული ტრადიციები” უზრუნველყოფს. შპს “ქართული ტრადიციები” ქუთაისის მერიის მიერ დაფუძნებული კომპანია გახლავთ.

უპატრონო მიცვალებულთა და ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ მიცვალებულთა (რომლის დაკრძალვას ოჯახი ფორსმაჟორული სიტაციის გამო ვერ უზრუნველყოფს) და მკვდარშობილ და გარდაცვლილ ახალშობილთა სარიტუალო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვისთვის ქალაქის მერიმა 9 ათასი ლარი გამოჰყო. შპს “ქართული ტრადიციები” აღნიშნულ მომსახურებაზე გამოცხადებული ერთეტაპიანი გამარტივებული ტენერის ერთადერთი მონაწილე და შესაბამისად, გამარჯვებული გახდა.
9 000 ლარის სანაცვლოდ “ქართულმა ტრადიციებმა” მიმდინარე წლის 31 დეკმებრამდე უნდა უზრუნვეყოს უპატრონო მიცვალებულთა და ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ მიცვალებულთა (რომლის დაკრძალვას ოჯახი ფორსმაჟორული სიტაციის გამო ვერ უზრუნველყოფს) და მკვდარშობილ და გარდაცვლილ ახალშობილთა სარიტუალო მომსახურება, შემდეგი პირობებით:
სასახლის (ყუთის) დამზადება, სამარის გაჭრა-ამოვსება, კატაფალკით მომსახურება, საფლავის საიდენტიფიკაციო
კოორდინატის დადგენა, საფლავზე საიდენტიფიკაციო ფირფიტის დაყენება.
https   tenders.procurement.gov.ge public lib files.php mode=app file=1003489 code=1419617126

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s