ქუთაისის მერიაში კონკურსის შედეგად შერჩეული თანამშრომლების სია

ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში 2014 წლის ოქტომბერში გამოცხადებული კონკურსზე, სადაც 129 ატესტანტმა (მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები) მიიღო მონაწილეობა, ბარიერი მხოლოდ 69 ადამიანმა გადალახა. ხოლო 401 კონკურსატნტიდან დადებითი შედეგი 157-მა აჩვენა.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები ცნობილია. ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში 2014 წლის ოქტომბერში გამოცხადებული კონკურსზე, სადაც 129 ატესტანტმა (მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები) მიიღო მონაწილეობა, ბარიერი მხოლოდ 69 ადამიანმა გადალახა. ხოლო 401 კონკურსატნტიდან დადებითი შედეგი 157-მა აჩვენა.
შედეგების თანახმად, 39 პოზიციაზე კონკურსი ჩაიშალა, რის გამოც ორი კვირის განმავლობაში, კონკურსი თავიდან, უკვე მესამედ გამოცხადდება.
kutaisi.gov.ge files upload-file pdf meriis-konkursis-shedegebi.pdf (1)

kutaisi.gov.ge files upload-file pdf meriis-konkursis-shedegebi.pdf (2)

იხილეთ სრულად

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s