ქუთაისის საკრებულოში კონკურსის შედეგად შერჩეული თანამშრომლების სია

ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში 2014 წლის ოქტომბერში გამოცხადებული კონკურსზე, სადაც 129 ატესტანტმა (მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები) მიიღო მონაწილეობა, ბარიერი მხოლოდ 69 ადამიანმა გადალახა. ხოლო 401 კონკურსატნტიდან დადებითი შედეგი 157-მა აჩვენა.

ქუთაისის საკრებულოში კონკურსის შედეგად შერჩეული თანამშრომლების სია შემდეგნაირია:
kutaisi.gov.ge files upload-file pdf sakrebulos-konkursis-shedegebi.pdf

საკრებულოს მსგავსად, ცნობილია ქუთაისის მერიაში ჩატარებული კონკურსის შედეგები. მერიაში კონკურსის შედეგად შერჩეული თანამშრომლების სია იხილეთ აქ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s