ქუთაისის მესხიშვილის თეატრის ბიუჯეტი მილიონი ლარი გახდა

ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსება 200 ათასით გაეზარდა. აღნიშნული ცვლილებით თეატრის ბიუჯეტმა, რომელიც გასულ წელს თვითმმართველობიდან 800 ათასით ფინანსდებოდა, წელს მილიონი ლარი შეადგინა.
TEATRE

გამოყოფილი თანხა მოხმარდება თეატრის ადმინისტრაციულ და სადადგმო ხარჯებს. ასევე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფას; განათებისა და გახმოვანების აპარატურის განახლებას. თეატრი ვალდებულებას იღებს, რომ მსოფლიო და ეროვნულ ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვან სპექტაკლებს დადგამს. ასევე, განახორციელებს თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდას, მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრულ აღზრდასა და ქართული თეატრალური მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას.
ეკა კუხალაშვილი

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s