“მწვანე ალტერნატივა” საქართველოში ჰესების გაცემის ნებართვას აკრიტიკებს

“საქართველოში ძალიან მარტივად, 20 დღეში ხდება ჰიდროელექტროჰესების მშენებლობის ნებართვების გაცემა, რაც ასე არ უნდა ხდებოდეს. წესით, 2 დღე გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის წაკითხვას არ ეყოფა, მაგრამ რატომღაც, ეს მიდგომა ჩვენთან არ არის. იმედია, ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულების შესრულების შემდეგ, უფრო დარეგულირდება ეს საკითხი”, – განმარტა ქუთაისში შეხვედარზე არასამთავრობო ორგანიზაცია “მწვანე ალტერნატივის” წარმომადეგენელმა, დავით ჭიპაშვილმა.
mwvane

მისი თქმით, გარდა აღნიშნული საკითხისა, საქართველოს კანონმდებლობას არ აქვს განსაზღვრული კრიტერიუმები, თუ რის მიხედვით უნდა მოხდეს ასეთი ჰესების მშენებლობა. ასევე, არსებული კანონმდებლობა არ არეგულირებს ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შემთხვევაში გარემოში ზემოქმედების ანგარიშს.
“გადაუდებლად აუცილებელია, დაიწყოს ქვეყნის ენერეგეტიკული საჭიროების შეფასების პროცესი და მის საფუძველზე, შემუშავდეს ენერგეტიკის სტარტეგიული განვითარების გეგმა”, – განმარტავენ “მწვანე ალტერნატივაში”.
თეკლე მორგოშია

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s